Overzicht bijbelboeken

Over > Interpretatie

De goede boom in de koran

In Matteüs 7 spreekt Jezus in een gelijkenis over valse en betrouwbare profeten. De valse zijn te herkennen aan de slechte vruchten die zij afwerpen. Ook in de koran komt deze gelijkenis voor. Soera 14:24-27 interpreteert:

24 Heb jij niet gezien hoe God een goed woord vergelijkt met een goede boom waarvan de wortel stevig staat en de takken in de hemel reiken? 25 Hij geeft te allen tijde met de toestemming van de Heer vruchtopbrengst. En God maakt deze vergelijkingen voor de mensen; misschien zullen zij zich laten vermanen! 26 En een slecht woord lijkt op een slechte boom die ontworteld is [zodat hij] boven op de aarde [staat] en die geen standplaats heeft. 27 God sterkt hen die geloven met de vaststaande uitspraak in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals en God brengt de onrechtplegers tot dwaling; God doet wat Hij wil.

Zie ook

  • Toon Rode draad Bijbel en koran

Heeft betrekking op:

Matteüs 7:15-20