Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De hand in eigen boezem steken

Zichzelf beproeven en schuld bekennen.

Mozes heeft niet veel zin om namens God naar farao te gaan met de vraag het volk van Israël te laten vertrekken. Hij werpt tegen:”Ze zullen zeggen: de HEER is helemaal niet aan jou verschenen.” God geeft hem dan twee wonderen mee: de staf die verandert in een slang, en hij moet zijn hand onder z’n kleed steken (StVert: ‘steek nu uw hand in uw boezem’). Wanneer hij zijn hand er weer onder vandaan haalt, zit die onder de uitslag. Als hij de handeling herhaalt, ziet de hand er weer gezond uit. Het is de vraag of het spreekwoord rechtstreeks ontleend is aan deze geschiedenis, omdat het een andere betekenis heeft gekregen.

"De VARA klaagde dat ze bij verspreiding van programma’s over de rest van de netten ‘haar identiteit niet meer kon uitdragen’. Dat lijkt me ook niet echt lukken als er niemand naar je kijkt op je thuisnet! Nee, lieve TV-collega’s: de oplossing zit ‘m volgens mij in het ophouden met navelstaren en ferm de hand in eigen boezem steken." (Karin van den Boogaert, Hollands Diep: Columns, 3 december 2005)

Heeft betrekking op:

Exodus 4:6