Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De haren rezen hem te berge

Hij schrok ontzettend.

Te berge wordt meest toegepast op het hoofdhaar dat ten gevolge van schrik overeind gaat staan.

"Is het in deze situatie raar dat de haren van sommige ouders ten berge rijzen als zo'n niet-aanvaardende leerkracht zegt dat hun kind 'niet sociaal vaardig' is." (site hoogbegaafdvlaanderen).

Heeft betrekking op:

Psalm 119:120, Job 4:15, Ezechiƫl 17:35