Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Toegepaste kunst

De hoeksteen

Deze gevelsteen zat tot 1926 boven het poortje dat toegang gaf tot het doopsgezinde hofje 'De hoeksteen'. Toen werd het zeer vervallen complex afgebroken en de steen verdween in particulier bezit. Toen de nieuwe eigenaar hoorde waar de steen vandaan kwam, schonk hij de steen aan de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen. In samenwerking met de Woningbouwvereniging Eigen Haard, die eigenaar is van de nieuwbouw op het oude adres, werd ervoor gezorgd dat de steen sinds 1994 weer terug is in de Oude Looiersstraat.

Onbekend
De hoeksteen

De hoeksteen is een bekende bijbelse metafoor. In de bouwtraditie van het oude Israël was de hoeksteen het meest belangrijke onderdeel van een gebouw: het uitgangspunt van de bouw. Zonder de hoeksteen zou het gebouw in elkaar storten. Was de steen niet goed, dan gooiden de bouwvakkers hem weg. Maar het begrip kan ook verwijzen naar de sluitsteen van een gewelf die de hele constructie bij elkaar houdt.

De associaties die het begrip hoeksteen oproept, worden in de bijbel veelvuldig gebruikt. Zo zijn het vaak leiders die met de kwaliteiten van de hoeksteen worden geïdentificeerd (Rechters 20:2, 1 Samuël 14:38) of het is de aarde zelf die door de door God gelegde hoekstenen bij elkaar gehouden wordt (Job 38:6, Openbaring 7:1, 20:8). Maar het meest komt de identificatie met de verworpen hoeksteen voor (Psalmen 118:22) die zowel door Jezus toegepast wordt in een parabel (Marcus 12:10, Lucas 20:17, Matteüs 21:42) als ook op hemzelf slaat. Hij die door de Joden verworpen werd, werd tot hoeksteen van een nieuwe kerk (1 Petrus 2:4-8). Vandaar dat vaak ook kerkgebouwen de naam ‘de hoeksteen’ hebben gekregen.

Heeft betrekking op:

Zacharia 4:7, Zacharia 10:3, Openbaring 20:8, Openbaring 7:1, Efeziërs 2:20, 1 Petrus 2:6, Psalm 118:22