Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De hoeksteen

De centrale figuur.

De hoeksteen was het belangrijkste onderdeel van een fundament. Hij gaf steun en stevigheid aan een gebouw en lag op een in het oog vallende plaats. Zo is Christus als hoeksteen de centrale figuur in Gods koninkrijk.

"Het idee dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is, werd besmuikt afgewezen als een overblijfsel van achterhaald christelijk denken." (Dik Brummel, De eeuwige hoeksteen, ‘Demos’, december 2004)

Heeft betrekking op:

Efeziërs 2:20