Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De letter doodt, de geest maakt levend

Men moet niet oordelen naar de letter, maar naar de geest

De zegswijze heeft een eigen betekenis gekregen, die afwijkt van de bijbeltekst. Paulus schrijft dat zondaars door de wet (dus naar de letter van de wet) ter dood veroordeeld worden, maar door de Geest van God uit genade recht op het eeuwige leven krijgen. In de zegswijze staat 'letter' binnen de tegenstelling letter/geest voor kortzichtigheid: wat op het eerste gezicht nog correct lijkt, blijkt in wezen niet te kloppen.

"Ze verbieden zelfs niet om het druggebruik te legaliseren, hoewel de jurist van de commissie-Dufour daarvoor een redenering op tafel tovert die wel de letter maar waarschijnlijk niet de geest van de internationale verdragen respecteert." (NRC Handelsblad, jan. 1995)

Heeft betrekking op:

2 Korintiƫrs 3:6