Overzicht bijbelboeken

Over > Interpretatie

De levietensteden

Na de verovering van Kanaän krijgt de stam van Levi geen grondgebied in bezit (Num. 18:21-24; Deut. 18:1-4; Jozua 13:14). De reden daarvoor is de speciale status van de nakomelingen van Levi als specialisten in de eredienst. Wel krijgen ze weidegronden waarop ze vee kunnen houden en daarbovenop nog 48 steden, gedoneerd door de andere stammen (Joz. 21:1-42; 1 Kron. 6:39-66). Numeri 35 reguleert de donatie en benadrukt dat die de wil van God is. Zes van de levietensteden worden aangewezen als vrijplaatsen (Deut. 4; Jozua 20). Vrijplaatsen

De levietensteden

Er is veel discussie over de datering van deze lijsten levietensteden en over de vraag in hoeverre die historisch zijn of utopisch, uitdrukking van een gewenste, ideale situatie. Archeologisch onderzoek wijst uit dat de meeste levietensteden die we in Jozua en 1 Kronieken tegenkomen pas veel later, in de 8e eeuw v. Chr., bewoond werden. Een latere datering is ook problematisch omdat in de achtste eeuw veel van de genoemde levietensteden buiten de koninkrijken van Israël en Juda vielen.

Heeft betrekking op:

Numeri 18:21-24, Numeri 35:1-8, Deuteronomium 18:1-4, Jozua 13:14, Jozua 21:1-42, 1 Kronieken 6:39-66