Overzicht bijbelboeken

Over > Bijbelse wereld

De maaltijd van de Heer

Het ritueel dat wij tegenwoordig kennen onder de naam 'avondmaal' of 'eucharistie', vinden we in het Nieuwe Testament terug onder de naam 'de maaltijd van de Heer'. Op zondagavond aten de christelijke gemeentes gemeenschappelijk in het huis van een van de gemeenteleden. Aan het einde van de maaltijd werd het 'brood gebroken' en uit de 'beker gedronken' (1 Kor. 11:26).

Paulus baseert de maaltijd van de Heer op een verhaal dat hij kent uit de overlevering: de laatste maaltijd van Jezus met zijn discipelen (beschreven in Mat. 26:20-30; Mar. 14:17-26; Luc. 22:14-20). Tijdens die maaltijd brak Jezus het brood en zei 'Dit is mijn lichaam voor jullie'. Na de maaltijd nam hij de beker en zei 'Deze beker is het nieuwe verbond dat door mij gesloten wordt' (1 Kor. 11:23-25).

Het eten van het brood en het drinken van de wijn - die werden geĆÆnterpreteerd als het lichaam en bloed van Christus - had een herdenkende functie: het lijden, de dood en de opstanding van Christus, fundament voor het nieuwe verbond met God, werd in herinnering gebracht (Luc. 22:19; 1 Kor. 11:25). Daarnaast lag de nadruk op gemeenschap, zowel tussen de gelovigen onderling als met Jezus Christus, de 'gastheer' van de maaltijd.

In de vroege christelijke gemeenten was het breken van het brood onderdeel van een gemeenschappelijke maaltijd. In de loop van de tijd ging de eucharistie, zoals het ritueel al gauw genoemd werd, op zichzelf staan en kreeg, los van de 'liefdesmaaltijd', een plaats in de kerkdienst - en vandaag de dag is dat nog steeds zo.

Zie ook

  • Eucharistie en avondmaalEucharistie en Avondmaal

Heeft betrekking op:

Handelingen 20:7, 1 Korintiƫrs 11:20, Judas 1:12