Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

De Makkabeeën-familie

De Makkabeeën-boeken beschrijven de opstand van de Makkabeeën (of Hasmoneeën), de priester-vorsten van Judea, tegen hun Seleucidische overheersers. De eerste aanzet tot de opstand wordt gegeven door de priester Mattatias (1 Makk. 2:1). Zijn woorden en daden staan beschreven in 1 Makk. 2. Mattatias heeft vijf zonen: Johannes, Simon, Judas, Eleazar en Jonatan (1 Makk. 2:2-5). Na zijn dood wordt hij opgevolgd door Judas Makkabeüs. De daden van deze held komen in beide Makkabeeën-boeken uitvoerig aan de orde: 1 Makk. 3-9 en 2 Makk. 8-15. Na de dood van Judas gaat het leiderschap over op zijn broers Jonatan (1 Makk. 9-13) en Simon (1 Makk. 13-16). Mattatias' vierde zoon Eleazar verricht een heldendaad die hem het leven kost: 1 Makk. 6:43-46.

Heeft betrekking op:

1 Makkabeeën 2:1-5, 2 Makkabeeën 2:19, 2 Makkabeeën 8:1