Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De mens leeft niet bij brood alleen

De mens heeft behalve aan de dagelijkse, materiële dingen ook behoefte aan hogere zaken.

Jezus wordt in de woestijn door de duivel op de proef gesteld. Wanneer Jezus honger heeft, zegt de duivel dat Jezus toch in staat moet zijn om van stenen brood te maken. Maar Jezus wil daar niet aan toe geven en antwoordt dat de mens meer nodig heeft dan alleen maar brood.

Heeft betrekking op:

Matteüs 4:4, Deuteronomium 8:3, Lucas 4:4