Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Varia

De Micha Campagne

Kees Zondag
Logo Micha Campagne

Van september 2006 tot juli 2007 vindt in Nederland de Micha Campagne plaats. Een campagne voor en door christenen en kerken, met de bedoeling christenen te activeren voor gerechtigheid en dienstbaarheid als onderdeel van hun manier van leven. Bijna 40 organisaties op het gebied van hulpverlening en diaconaat, christelijke vorming en toerusting en onderwijs hebben zich achter deze campagne geschaard. Elke van betrokken organisaties geeft er op haar eigen manier invulling aan. Inspiratiebron van de campagne zijn de woorden van Micha 6:8.

De Micha Campagne in Nederland is onderdeel van de internationale beweging Micah Challenge. Deze beweging wil christenen wereldwijd betrekken bij de strijd tegen armoede en voor gerechtigheid, en roept wereldleiders op om zich te houden aan de Millenniumdoelen. In het jaar 2000 hebben de leiders van 189 landen immers beloofd dat de armoede op de wereld in 2015 gehalveerd zal zijn? Deze belofte is door de Verenigde Naties vastgelegd in acht heldere afspraken, de Millenniumdoelen:

1. In 2015 is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft gehalveerd.
2. In 2015 gaat elk kind naar de basisschool.
3. In 2015 is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen weggewerkt.
4. In 2015 is het sterftecijfer van kinderen onder de 5 jaar met tweederde verminderd.
5. In 2015 is het sterftecijfer van vrouwen op het kraambed met driekwart teruggedrongen.
6. In 2015 is een halt toegeroepen aan de verspreiding van hiv/aids, malaria en tbc.
7. In 2015 hebben twee keer zoveel mensen toegang tot veilig drinkwater en leven minstens 100 miljoen krottenbewoners onder aanzienlijk betere omstandigheden.
8. Rijke landen moeten zorgen voor meer en betere financiƫle hulp aan ontwikkelingslanden, een eerlijk handelssysteem en toegang tot betaalbare medicijnen.

In juli 2007 zijn we ongeveer halverwege de afgesproken tijd voor het halen van de Millenniumdoelen. Op 07-07-07 wordt de tussenbalans opgemaakt. Zie voor meer informatie: www.michacampagne.nl.

Om mensen te helpen zelf vorm en inhoud te geven aan hun verantwoordelijkheid voor hun omgeving, is er nu ook een 'Michacursus' ontwikkeld, onder het motto 'Goed en recht doen'.

De Michacursus wil het verschil maken tussen helpen en aan het lot overlaten. Het biedt handvaten aan christenen die met hart en handen verbonden willen zijn met hun naaste, dichtbij en veraf, en met de gehele schepping.
De Michacursus bestaat uit zeven bijeenkomsten, waaronder een praktijkdag.

Zie voor meer informatie: www.michacursus.nl.

Zie ook

  • Toon essay Marnix NiemeijerDrie keer Micha

Heeft betrekking op:

Micha 6:8