Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De oude mens afleggen

Veranderen ten goede.

De oude mens is in de bijbel de aangeboren zondige natuur van de mens. Die staat tegenover de nieuwe mens: de door de Geest van God bekeerde mens. Aangezien Adam hét voorbeeld is van 'de oude mens', spreekt men ook wel van (het afleggen van) 'de oude Adam' - al komt die zegswijze zo niet voor in de bijbel (vgl. 1 Kor. 15:22, 45).

"Als mijn oude mens weer eens goed zit vastgeklonken aan zijn kruis om daar te verbloeden en te vergaan, dan neem ik dat kruis op met een vrolijk hart en ik kan het niet laten, te lachen om de laatste stuiptrekkingen van mijn oude Adam." (Okke Jager, De humor van de bijbel in het christelijk leven, p. 55)

Heeft betrekking op:

Efeziërs 4:22