Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De oude zuurdesem

Het oude kwaad, het verkeerde van vroeger.

Vroeger gebruikte men oud deeg als gist om nieuw deeg te laten rijzen. Dat kleine beetje oude deeg maakte het hele nieuwe deeg zuur. Paulus vergelijkt dat met verkeerde elementen die toegelaten en getolereerd worden in de gemeente van Korinte. Hij vindt dat ze dat niet moet toelaten en dat de gemeente die oude desem weg moet doen, zodat ze weer ongezuurd zal zijn.

"In iedere van onze deugden vinden wij immers de zuurdesem van de menselijke zwakheid verborgen?" (Betsy Hasebroek, Elize (1839). Amsterdam: AUP, 2004, p. 123)

Zie ook

  • Toon terzijde Zuurdesem/Pesachlam

Heeft betrekking op:

1 Korintiƫrs 5:6-8