Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

De ruiter op het rode paard

In 1953 ontwierp Jacobus van der Sluys een serie cloisonné tegels onder de naam Jaclovades, een samentrekking van Jac (Jacobus) vdSL. Hij noemde de serie 'Moderne Ontwerpen'. De meeste tonen taferelen met jonge, chique vrouwen of verschillende dieren. Alleen de voorstelling van een ruiter valt - ook door zijn titel - enigszins uit de toon.

Jacobus van der Sluys
Het eerste zegel

Van der Sluys gaf dit ontwerp de titel 'Het eerste zegel' waarmee hij refereert aan de ruiters uit de Openbaring van Johannes (Opb. 6:1). De ruiter die volgens het bijbelverhaal bij het verbreken van het eerste zegel verschijnt, draagt een boog en een kroon - zoals ook op de afbeelding te zien is. Alleen rijdt hij op een wit paard. Pas het paard van het tweede zegel is roodkleurig, evenals het paard uit het visioen van Zacharia.

Van der Sluys volgde het bijbelverhaal dus niet zo nauwkeurig. Waarschijnlijk zijn het echter andere redenen geweest die ervoor hebben gezorgd dat de serie als geheel niet bijzonder succesvol was en de vraagprijzen al snel flink naar beneden bijgesteld werden.

Heeft betrekking op:

Zacharia 1:8, Openbaring 6:4