Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Toegepaste kunst

De steen met de ark en de duif

Int Duifie

Op de gevelsteen is een duif te zien met een olijfblad in de snavel. Noach liet driemaal de duif los om na te gaan of het water van de zondvloed zich al had teruggetrokken. De eerste keer vindt de duif geen vaste grond onder de voeten en keert terug. Zeven dagen later als de duif voor de tweede keer wordt losgelaten, komt zij terug met een olijfblad, een teken van hoop dat het water daalt. Nog eens zeven dagen later komt de duif niet meer terug: de aarde is weer bewoonbaar. De duif is mede door dit verhaal het symbool geworden van de hoop op vrede.

Bibliografische referenties

H.F. van Woerden, Gevelstenen in Amsterdam, wandelen langs bijbelse voorstellingen, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 2001.

Heeft betrekking op:

Genesis 8:11