Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Toegepaste kunst

De steen met de ark in de zon

De Arcke Noach

Op de voorstelling op de gevelsteen van het Zon's Hofje ligt de ark in het licht van een stralende zon. De lichtblauwe wolken om haar heen die de zondvloed aankondigen, lijken niet erg dreigend. Het plaatje stelt dan ook meer voor dan alleen het bijbelse verhaal. Het symboliseert ook het samengaan van de Friese doopsgezinde gemeente 'De Arke Noachs' met de doopsgezinde gemeente 'De Zon'.

Boven het reliëf bevindt zich een klok met daaronder het jaartal MDCCLXV (1765) en een vers dat refereert aan de zon en de ark en de drie principes 'geloof, hoop en liefde' die Paulus in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinte aanhaalt. Met zijn brief wilde Paulus de gemeente aanmoedigen hun eenheid te bewaren. Een erg toepasselijke tekst voor twee gemeentes die fuseren:

't Geloof heeft hier Gods Woord ontvouwd

De Liefde ons dit verblijf gebouwd;

De Hoop blijve ons geduurig noopen

Om op der zielen Zon te Zien;

Den tijd zorgvuldig uit te koopen

En dus tot de Ark des heils te vliên.

Bibliografische referenties

H.F. van Woerden, Gevelstenen in Amsterdam, wandelen langs bijbelse voorstellingen, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 2001.

Heeft betrekking op:

1 Korintiërs 13:1-13, Genesis 7:14-16