Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Varia

De tien geboden volgens de KRO

Begin 2005 startte de KRO een opmerkelijke reclamecampagne, die gedurende drie jaar het gezicht van deze omroep zal bepalen. Aansluitend bij het normen en waarden-debat dat door het tweede kabinet Balkenende op gang is gebracht, koos de KRO ervoor om de tien geboden in een nieuw jasje te steken.

De 'Tien Geboden' in eigentijdse woorden
Tien ‘beloften’, zo noemt de KRO de vertalingen van de Tien Geboden: beloftes ten opzichte van jezelf, je medemens, de schepper. Die beloften luiden (met tussen haakjes erachter de teksten van de Tien Geboden van de R.K. Kerk):
1 God is er
(Ik ben de Heer, uw God. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen)
2 ik eerbiedig
(Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken)
3 deze dag is heilig
(Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt)
4 ik respecteer mijn afkomst
(Eer uw vader en uw moeder)
5 ik wil leven
(Gij zult niet doden)
6 ik ben trouw
(Gij zult geen onkuisheid doen)
7 ik heb genoeg
(Gij zult niet stelen)
8 ik ben eerlijk
(Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen)
9 mijn liefde is puur
(Gij zult geen onkuisheid begeren)
10 ik ben dankbaar
(Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort)
 

Op de campagne-website wordt ingegaan op aanleiding en achtergronden. "In de KRO-vertaling ligt de nadruk niet op het dwingende van de oude Geboden-teksten, maar op de uitdaging die er voor iedereen van uitgaat. Geen bevel van bovenaf, maar een appèl op iedereen, een keuze die je vanuit jezelf doet. In de campagne wordt niet over ‘geboden’ gesproken, maar over ‘beloften’ – beloften ten opzichte van jezelf, je medemens, je schepper." De 'tien beloften'-campagne sluit aan bij eerdere campagnes, die ook een spirituele lading hadden: ‘Het gevoel dat je wilt delen’ uit 2000 werd onder meer geïllustreerd met een eigentijdse ‘madonna-met-kind’ en twee 'Harley-rijders' in een kerk. In de jaren daarop was er een campagne met zowel oorspronkelijke als door het publiek ingebrachte heiligen.

Bij elke belofte hoort een filmpje, zoals bijvoorbeeld van het vijfde gebod.

Bibliografische referenties

Zie ook de campagne-website van de KRO.

Heeft betrekking op:

Exodus 20:1-17, Deuteronomium 5:6-21