Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De tijd uitkopen

De tijd zo goed mogelijk besteden.

In Efez. 5 worden de lezers gewaarschuwd voor allerlei geestelijke gevaren. Ze worden o.a. aangespoord hun tijd goed te besteden, want de tijden zijn slecht.

"Hij [Allard Pierson] had een werkkracht en daarbij een talent om den tijd uit te koopen; weinig oogenblikken gingen voor zijne studie verloren." (N. Rott. Cour. 28 mei 1896)

Heeft betrekking op:

Efeziƫrs 5:16