Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De tongen komen los

De mensen beginnen, na een stilte, weer te praten.

Deze zegswijze wordt wel gebruikt wanneer bijvoorbeeld een groep mensen naar een toespraak hebben geluisterd en dan iets horen waarover enige ophef ontstaat. Opeens komen de tongen die vast leken te zitten, zoals bij Zacharias (Luc. 1:62-64), weer los.

Heeft betrekking op:

Lucas 1:62-64