Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Toegepaste kunst

De tuin met de appel

Voorstelling van de tuin van Eden, met twee bomen, de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Ook een leeuw is afgebeeld als vertegenwordiger van het dierenrijk. Uit de boom van de kennis van goed en kwaad reikt een slang met hoofd en armen Eva een appel aan. De plaats van deze gevelsteen aan de Singel is kenmerkend: hier werd tot 1895 de appelmarkt gehouden.

Adam en Eva

Bibliografische referenties

H.F. van Woerden, Gevelstenen in Amsterdam, wandelen langs bijbelse voorstellingen, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 2001.

Heeft betrekking op:

Genesis 3:1-6