Overzicht bijbelboeken

Letteren > Bijbelvertalingen

De uitslag van de Psalmenwedstrijd (2006)

“Schrijf een nieuwe psalm op een bestaande of nieuwe melodie.” Zo luidde de opdracht van de Psalmenwedstrijd die eind juni 2006 werd uitgeschreven op deze website.

Drie maanden later, bij de sluiting van de wedstrijd op 1 oktober, waren er 141 nieuwe psalmen binnen bij de redactie. De jury, bestaande uit Jan Rot, Frits van Oostrom, Hubert Slings en Barbara Titus, heeft zich over de inzendingen gebogen en is tot 3 nominaties en 3 eervolle vermeldingen gekomen.

Frits van Oostrom

De helft van de inzendingen (waarvan 39 van de Gereformeerde Scholengemeenschap Guido de Brès uit Arnhem) waren echter psalmteksten zonder muziek. Omdat dit zo’n groot aandeel van het totaal aantal inzendingen was, heeft de jury besloten deze apart te bekijken. Hieruit is een eervolle vermelding voor de beste psalmtekst zonder muziekEervolle vermelding - Tekst en een eervolle vermelding voor de beste inzending van de middelbare schoolEervolle vermelding - Guido de Brès uit voort gekomen. Daarnaast heeft de jury ervoor gekozen om een aparte categorie voor religieuze popmuziekEervolle vermelding - Muziek te maken. De beste inzending in deze categorie wordt ook eervol vermeld en is via de website te beluisteren.

De jury heeft de inzendingen met muziek beoordeeld op de tekst én de muziek en het samengaan van die twee. De inzendingen verschilden van een vermelding van de melodie met een verwijzing naar bijvoorbeeld het Liedboek der Kerken tot bladmuziek met uitgewerkte begeleidingen en zelfs ingezongen en -gespeelde nieuwe psalmen. Dit zorgde voor moeilijke vergelijkingen tussen de afzonderlijke inzendingen, maar uiteindelijk is de jury het eens geworden over een top 3. Bij alledrie deze inzendingen past de tekst goed op de muziek, is de tekst of de muziek of de combinatie vernieuwend en origineel en is de psalm goed zingbaar.

Tijdens de prijsuitreiking op 4 november 2006 zijn de drie genomineerde psalmen uitgevoerd. Jan Rot heeft het Schubert-lied gezongen met een nieuwe psalmtekst en een vocaal kwartet heeft de andere twee psalmen ten gehore gebracht. De psalmen met een eervolle vermelding werden voorgedragen. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de zangdag in het kader van de Bijbel10daagse, in de Jacobikerk in Utrecht.

Vocaal kwartet
Jan Rot en Sietske Fransen

De IKON heeft geluidsopnamen van deze dag gemaakt en heeft deze uitgezonden tijdens het programma Musica Religiosa van 19 november 2006. Deze aflevering is nog te beluisteren via de website door de aflevering te zoeken in het archief van de site.

Ook is er een video-opname gemaakt van de hele dag door Gert Jan Kole. Via zijn website is een samenvatting te zien, met aan het eind de uitslag van de psalmenwedstrijd.

Heeft betrekking op:

Psalm 1:1