Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De velden zijn wit om te oogsten

De tijd is rijp om te handelen.

Na het gesprek met de Samaritaanse vrouw willen de leerlingen dat Jezus wat gaat eten. Jezus onderwijst hen dan over bijzonder voedsel dat zij niet kennen. Dat voedsel is: de wil te doen van zijn hemelse Vader. In dat verband zegt hij: 'Zeggen jullie niet: "Nog vier maanden en dan komt de oogst?” Ik zeg jullie: Kijk om je heen, dan zie je dat de velden wit zijn om te oogsten!' Wanneer de tarwe rijp is, wordt ze namelijk wit.

"Vanuit mijn achtergrond weet ik dat je je product moet verkopen. En verder waren de velden wit om te oogsten." (NRC Handelsblad, mei 1994)

Heeft betrekking op:

Johannes 4:35