Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De weg van alle vlees gaan

Sterven; ook wel vergaan, verrotten.

David zegt aan het eind van zijn leven: 'Ik ga heen in den weg der ganse aarde' (Statenvertaling). In de bijbel wordt vlees vaak gebruikt voor 'sterfelijk'; vgl. alle vlees is als gras Alle vlees is als gras. De combinatie van beide levert de zegswijze 'De weg van alle vlees gaan' op. Zie ook de geestige variant 'De weg van alle vis gaan', met de betekenis 'verdrinken'.

Marcel Möring publiceerde in 1994 een groot verhaal onder de titel Bederf is de weg van alle vlees. In dat verhaal wordt de uitdrukking in eerste instantie weer erg letterlijk gebruikt: het betreft 200 kilo biefstuk van dubieuze herkomst en een nog twijfelachtiger kwaliteit.

"Onze tent is vol verrassingen. Zo lacht u nog om de lachkomiek en zo bent u de weg van alle vlees gegaan." (NRC Handelsblad, feb. 1995)

Bibliografische referenties

Marcel Möring, Bederf is de weg van alle vlees. Een verhaal. Amsterdam: Meulenhoff, 1995 (2e dr.)

Heeft betrekking op:

1 Koningen 2:2, Jozua 23:14