Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

De weg van de waarheid

Ook de derde brief van Johannes is in zekere zin een vervolg op de eerste. Deze brief is gericht aan 'broeder' Gajus. Opnieuw draait het om een oproep om op het rechte pad te blijven.

Heeft betrekking op:

3 Johannes 1:1-15