Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De wereld liefhebben

Het aardse leven, het vergankelijke, materiële verkiezen (boven het geestelijke, hemelse leven).

"Dus daar sta je dan: doodzwijgen of aanvaarden, en een tussenweg is er niet? Het is waar: je kunt niet Augustijn en Pelagiaan zijn beide. Je kunt niet uit genade leven en ook een boerenoorlog voeren. Je kunt niet deze wereld liefhebben en óók de komende." (Wessel ten Boom, De pijn zo te leven. Iets over barthiaanse spiritualiteit)

Heeft betrekking op:

1 Johannes 2:15