Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God

Wat naar de mens gesproken wijs is, is dwaas vergeleken met Gods wijsheid.

Een tekst die meerdere malen bij Paulus voorkomt in verschillende gedaanten, bijvoorbeeld in 1 Kor. 1:25: '… want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.'

Heeft betrekking op:

1 Korintiërs 3:18-19