Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De zon der gerechtigheid zal opgaan

De heilstijd zal aanbreken.

In deze uitdrukking wordt de gerechtigheid vergeleken met de zon; dat is ontleend aan Maleachi 3.

"De ... verkleumde menschelyke reden, niet bezield door de koesterende straalen van de Zonne der Gerechtigheid." (Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den Heer Willem Leevend (8 dln.) 1784-1785, dl. 2, p. 240)

Heeft betrekking op:

Maleachi 3:20