Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De zonden van de vaderen bezoeken aan de kinderen

De volgende generatie(s) laten boeten voor de misstappen en fouten van het voorgeslacht.

Op verschillende plaatsen in Exodus komen deze dreigende woorden voor. Ze geven aan wat er gebeurt als men zich niet houdt aan Gods geboden. Het blijft niet bij de kinderen, getuige de Statenvertaling: '[God] die den schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, en aan de kindskinderen, in het derde en vierde lid.’

"Stel je voor: Duitse kinderen gaan de poort binnen van het kamp Natzweiler. (...) Weet ik zelf waarom ik huil? Het zal wel zijn omdat ik weet wat die onschuldige kinderen gaan zien: de zonden der vaderen." (W. L. Brugsma, Europa, Europa, 1983, p. 176)

Heeft betrekking op:

Exodus 34:7