Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Debora

De eerste en enige vrouwelijke rechter: Debora. In 4:5 wordt beschreven hoe ze haar functie gewoonlijk uitoefende. In het vers ervoor staat vermeld dat ze profetes was. Waarschijnlijk is het juist dát talent waarop Barak vertrouwt bij zijn onderneming tegen de Kanaänitische koning Jabin en diens legeraanvoerder Sisera: 'Als u meegaat, zal ik gaan, maar als u niet meegaat, ga ik niet.' (4:8) Daarmee zijn de verhoudingen direct bepaald: voor Barak schiet niet meer dan een bijrol over. Debora voorspelt het hem al: 'U zult geen eer behalen aan deze veldtocht, want de HEER zal Sisera uitleveren aan een vrouw.' (4:9) De lezer die verwacht dat zij zelf die vrouw is, komt in het vervolg van het verhaal nog voor een verrassing te staan: een andere vrouw, Jaël, doodt Sisera. Zo vervullen in deze Rechters-episode zelfs twee vrouwen een hoofdrol. Ook in het lied van Rechters 5 wordt beide vrouwen lof toegezwaaid. (Het is dan wel een beetje zuur dat in de opsomming van voorbeeldige rechters in Hebr. 11:32 wél de naam van Barak wordt genoemd, terwijl Debora ontbreekt ...)

Heeft betrekking op:

Rechters 4:1-5:31