Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Deo Volente (D.V.)

Zo God wil.

Latijnse vertaling van een passage uit de brief van Jakobus. Deze twee Latijnse woorden, maar even zo vaak de afkorting ervan, worden gebruikt bij aankondigingen van gebeurtenissen of bijeenkomsten. Het heeft dan de betekenis zoals Jakobus die gebruikt: 'Indien de Here wil, zullen wij leven en dit of dat doen' (Jak. 4:15).

Heeft betrekking op:

1 Korintiƫrs 4:9