Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Dertien (als ongeluksgetal)

Het getal dertien brengt ongeluk.

De herkomst van het getal 13 als ongeluksgetal is waarschijnlijk terug te voeren op de dertien mensen die aan tafel zitten bij het laatste avondmaal. De dertiende, Judas, verraadt Jezus. In de combinatie 'Jezus en de twaalven' is Judas per definitie de laatste, oftewel nummer dertien (vgl. Matt. 10:2-4; Marc. 3:16-19). Het getal 13 wordt bij het kienspel het judasgetal genoemd.

Heeft betrekking op:

Matteüs 10:4, Matteüs 26:20-21, Marcus 3:19, Marcus 14:17-18, Johannes 13:21