Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Feesten

Dopen

De doop is een wijdverbreid ritueel binnen de christelijke wereld; alleen het Leger des Heils en de Quakers dopen niet. Dat betekent natuurlijk niet dat iedereen er hetzelfde over denkt.

Het rooms-katholicisme en de meeste protestantse kerken kennen de 'kinderdoop', wat betekent dat de doop aan pasgeboren baby's wordt bediend. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Baptisten en bepaalde charismatische kerken, waar gelovigen pas gedoopt worden als zij zelf de keuze daarvoor kunnen maken. Voor beide standpunten is geen direct bewijs vanuit de bijbel aan te voeren. Passages uit bijvoorbeeld het boek Handelingen (11:14; 16:15, 33) houden de mogelijkheid open dat er kinderen gedoopt werden, maar geven daarover geen uitsluitsel.

Ook al dient de doop in alle kerken als een markering van de opname van de dopeling in de geloofsgemeenschap, de gedachten erachter kunnen behoorlijk verschillen. De rooms-katholieke kerk kent de 'genadewerking' van de doop, wat inhoudt dat met de besprenkeling van de dopeling Gods genade gegeven wordt en de schuld van de erfzonde (waaraan elk mens sinds Adam schuldig is) hem of haar wordt vergeven.

In het protestantisme wordt het 'afwassen van de zonde' meer symbolisch opgevat. Bij die kerkgemeenschappen wordt de nadruk gelegd op het 'teken en zegel' (onderpand) van de afwassing van de zonde, die door de dood van Christus voor ieder mens is mogelijk gemaakt.

Zie ook

  • Toon terzijde Dopen in de bijbel