Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een absalom

Een zoon die opstandig is tegen zijn vader

In 2 Sam. 13-20 staat de geschiedenis over Davids zoon Absalom. Absalom vermoordde zijn oudste (half)broer, omdat deze de zuster van Absalom, Tamar, had verkracht. Hij sloeg op de vlucht, maar keerde na drie jaar terug naar Jeruzalem. Hij had zich schijnbaar met zijn vader David verzoend. Schijnbaar, want enige tijd later stond hij op tegen David en liet zich te Hebron tot koning zalven. De opstand werd neergeslagen. Op zijn vlucht te paard bleef hij met zijn lange haren aan de takken van een boom bleef hangen en werd hij door generaal Joab gedood.

"Een kind wenst dikwijls om de dood van zijn ouders, en een vriend om die van zijn vriend. Ach God, zegt hij, laat die mens sterven. Maar het is uit zondige beweegredenen, zoals een Absalom. De Absaloms zijn nog niet alle dood met die ene, die aan een eik is blijven hangen; menig dwaas kind bidt om de dood van zijn ouders." (Bernardus Smytegelt, Een woord op zijn tijd, Negende preek over Psalm 39:7, Middelburg 2003)

Heeft betrekking op:

2 Samuël 15:1, Psalm 3:1