Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Een allegorie op de hebzucht

Hans Mielich
Di Lasso's boetepsalmen geïllustreerd: Psalm 31:14

Deze illustratie is onderdeel van het handschrift waarin de boetepsalmen van Orlando di Lasso zijn opgenomen. Meestal verwijzen de illustraties bij de boetepsalmen naar bijbelse passages. In dit geval hebben we echter te maken met een allegorie op de hebzucht.

Albrecht V, hertog van het Duitse hof, gaf Orlando di Lasso opdracht om in de muziek van de zeven boetepsalmen te verwijzen naar de zeven hoofdzondenBijbelse lijstjes. Zo zou Psalm 31 de zonde hebzucht (avaritia) weerspiegelen. In de illustraties van Mielich is dit verband slechts één keer expliciet uitgebeeld. De personificatie van de hebzucht of gierigheid leunt op een geldkist, die op een wagen staat. Van alle kanten wordt Hebzucht aangevallen, terwijl ze krampachtige pogingen doet haar geld in eigen bezit te houden. De personificatie van de list (dolus) lijkt het gezelschap te leiden bij het ontmaskeren van Hebzucht.

Jheronimus Bosch
Dood van een vrek

Zie ook

  • Toon terzijde Orlando di Lasso's boetepsalmen geïllustreerd

Heeft betrekking op:

Psalm 31:14, 2 Petrus 2:14