Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een ander is het die zaait, een ander is het die maait

De één zaait, de ander oogst.

Jezus geeft in Johannes 4 zelf de toepassing van de zegswijze De één zaait, de ander maait: ‘Ik stuur jullie erop uit om de oogst binnen te halen van wat een ander heeft gezaaid.' (vs. 38)

"D'eene saeyt, d'anderen maeyt." (Alle de wercken van den Heere Jacob Cats (1632), dl. 1, p. 661b.)

Heeft betrekking op:

Johannes 4:37