Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een arbeider is zijn loon waard

Ieder mens dient loon naar werken te krijgen.

Jezus zegt tegen zijn discipelen dat ze rustig kunnen aannemen wat ze tijdens hun missies bij de mensen thuis voorgeschoteld krijgen. Ze hoeven zich daarover niet opgelaten te voelen, ze zijn het waard. In 1 Tim. 5 wordt deze uitspraak van Jezus toegepast op oudsten die goed leiding geven, vooral in prediking en onderricht.

"Zou Crémieux nooit geprobeerd hebben zijn huid te redden door de protectie van Brigadeführer Müller? En als hij dat geprobeerd heeft, wat toch erg voor de hand ligt, zou hij Müller dan niet een kleine beloning in uitzicht hebben gesteld? Of zou Müller zo onnozel geweest zijn geen loon naar werken te bedingen?" (W.F. Hermans, Au Pair, 1989, p. 256)

Heeft betrekking op:

1 Timoteüs 5:18, Matteüs 10:10, Lucas 10:17