Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een belialskind

Kind van de duivel; een onwaardig, boosaardig mens.

'Belial' is een van de namen van de duivel of SatanSatan. In de bijbel worden slechte mensen wel getypeerd als zonen of dochters van Belial. Zie bijv. de Statenvertaling in 1 Sam. 1:16 'Acht toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials' en 2:12 'Doch de zonen van Eli waren kinderen Belials'.

"Gij kunt u niet begrijpen, wat redenen hij tegen ons uitbraakt: wij hebben, zegt hij, de gemeente aan een Belialskind overgegeven, aan een, die Christus' woord ten leugen maakt, aan een gevloekten Sociniaan, en ik weet niet wat al." (P. van Limburg Brouwer, Het leesgezelschap van Diepenbeek [1847]. Amsterdam: Elsevier, 1939, p. 251)

Heeft betrekking op:

1 Samuël 1:16, 1 Samuël 2:12, 2 Samuël 16:7, 1 Koningen 21:10, Deuteronomium 13:14, Rechters 19:22, 2 Korintiërs 6:15