Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Een boetepsalm met een apocalyptisch visioen

Hans Mielich
Di Lasso's boetepsalmen geïllustreerd: Psalm 143:3
De vijand heeft mij vervolgd,
mijn leven vertrapt in het stof,
ik moet wonen in duisternis
als de doden van eeuwen her.

Als illustratie bij Psalm 143:3 zijn scènes uit Openbaring 12:1-18 gebruikt, waarin de draak de strijd aanbindt met de zwangere vrouw. Zij wordt daar beschreven als 'een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd'. De grote, vuurrode draak wordt gekenmerkt door zeven koppen en tien horens. Op de afbeelding zien we dat de draak een veelheid aan sterren met zijn staart op de aarde smijt. Ook spuugt hij een stroom water die de vrouw zou moeten verzwelgen. Maar de aarde komt haar te hulp door het water op te slokken. Aan de rechterkant zien we gevleugelde zwarte demonen die door de aartsengel Michaël uit de hemel worden verdreven en naar beneden storten.

Aan de linkerkant zijn de vier Oudtestamentische tirannen Nemroth (Nimrod), Phaaron (farao), Amalech (Amalek) en Ballac (Balak) afgebeeld. Nimrod wordt als eerste machthebber op aarde in 1 Kronieken 1:10genoemd; in Genesis 10:9 lezen we bovendien dat hij een geweldig jager was die door niemand overtroffen werd. De farao wordt in Exodus 10:20 omschreven als iemand die hardnekkig bleef weigeren om het volk van Israël te laten vertrekken uit Egypte. De derde heerser is Amalek, die volgens Exodus 17:16 'zijn hand op durfde te heffen tegen de troon van de HEER'; Mozes kreeg opdracht om alles wat aan het volk van Amalek herinnert uit te roeien. Ten slotte is koning Balak van Moab, genoemd in Jozua 24:9, door de kunstenaar afgebeeld; net als de andere heersers is Balak een voorbeeld van een onderdrukker en vijand van het volk van Israël.

De gedachte is duidelijk: ook de vijand, zoals die wordt omschreven in Psalm 143:3, is van alle tijden.

Zie ook

  • Toon terzijde Orlando di Lasso's boetepsalmen geïllustreerd

Heeft betrekking op:

Psalm 143:3, Openbaring 12:1, 1 Kronieken 1:10, Genesis 10:9, Exodus 17:16