Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een briesende leeuw

Iemand die buiten zinnen is van woede en van kwaadheid raast.

Voor ons is 'briesende leeuw' een merkwaardige vertaling, omdat men moeilijk van een leeuw kan zeggen dat hij briest. Maar in het Middelnederlands werd het werkwoord gebruikt voor het schrikwekkende geluid van wilde of grote dieren, vooral van leeuwen. Tegenwoordig wordt briesen gebruikt voor het geluid dat paarden soms voortbrengen. In 1 Petrus 5 wordt het beeld toegepast op de duivel, die 'omgaat als een briesende leeuw'. Moderne vertalingen hebben hier 'een brullende leeuw'.

"Hy [een leeuw] schuimbekt dol van woed, zyn ooge brandt van tooren: Hy briescht dat allen die hem hooren Staen bevend in beraed, en loopen snel terug." (S. M. Coninckx, Fabelen van LA FONTAINE, in Nederduitsche verzen, St.-Truiden, 1808, p. 55)

Heeft betrekking op:

1 Petrus 5:8, Sefanja 3:3