Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een broos vat

Een zwak, sterfelijk lichaam

"Maar het begrip tijd is een waarschuwing waarop een mens altijd bedacht behoorde te zijn, - een waarschuwing dat hij maar een broos vat is." (F. Bordewijk, Verzameld Werk, dl. 8, p. 638)

Heeft betrekking op:

2 Korintiƫrs 4:7