Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een davidsdeken

Een jonge vrouw die een oude man van aangenaam gezelschap voorziet.

Toen koning David een oude man geworden was, kon hij het in bed niet meer warm krijgen, ondanks het feit dat hij lekker was ingestopt. Zijn hovelingen besloten in overleg met de koning een mooi meisje te zoeken, dat hem in bed van lijfelijke warmte kon voorzien, een levende bodywarmer. Zo gedacht, zo gedaan. De keus viel op Abisag uit Sunem, die 'werkelijk bijzonder mooi' was. Er staat fijntjes bij: ‘maar de koning had geen gemeenschap met haar.’

"davidsdeken, jonge bijzit van een oude man." (Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 2005)

Heeft betrekking op:

1 Koningen 1:1-4