Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken

Alle goede dingen bestaan in drieën. (Ook: De derde streng houdt de kabel.)

De Prediker komt tot deze wijsheid als hij beredeneert dat iemand die alleen is te beklagen valt en dat je beter met zijn tweeën kunt zijn. Als hij deze gedachtegang afsluit doet hij er nog een schepje bovenop: Een driedubbel gevlochten koord is niet snel stuk te trekken.

Heeft betrekking op:

Prediker 4:12