Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een gladde vent

Een gewiekste persoon die zich overal uit weet te redden.

Het gezegde houdt mogelijk verband met de volgende typering in Jeremia 5:28 (Statenvertaling): ’Zij zijn vet, zij zijn glad, zelfs de daden der bozen gaan zij te boven.’

"Het is een gladde vent. (Hij is een slimmert.)" (P. J. Harrebomée, Spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal (3 dln.) Utrecht, 1858-1870, dl. 2, p. 369 a).

"Ze krijgen me toch niet op de Beek (d. i. in het Huis van Bewaring te Arnhem); daar zijn ze niet glad genoeg voor." (NRC, Rechtzaken, 11 febr. 1890)

Heeft betrekking op:

Jeremia 5:28