Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een ikabodskind

Een ongelukskind

Ichabod werd geboren direct na het doodsbericht van zijn vader Pinechas en zijn grootvader Eli, de priester, en de onheilstijding dat de ark van het verbond door de Filistijnen was buitgemaakt. Ichabod betekent: waar is de eer?

Heeft betrekking op:

1 Samuël 4:21