Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een Israëliet zonder bedrog

Iemand die men volkomen kan vertrouwen.

Filippus kwam Natanaël tegen en vertelde hem: ‘We hebben hem gevonden die door Mozes genoemd wordt in de wet, en door de profeten. Het is Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.’ Natanaël laat zich dan niet bepaald vleiend over Jezus uit door te roepen: ‘Kan uit Nazaret iets goeds komen?’
Toen Jezus Natanaël zag komen, sprak hij de complimenteuze woorden: ‘Kijk, een echte Israëliet, een man in wie geen greintje oneerlijkheid is!’ Natanaël vroeg: ‘Waar kent u me van?’ Jezus antwoordde: ‘Ik zag je al onder de vijgenboom zitten voordat Filippus met je sprak.’ ‘Meester’, zei Natanaël, ‘u bent de Zoon van God, u bent de Koning van Israël!’
(Vert. Anne de Vries)

"Een Israëliet zonder bedrog is eigenlijk een contradictio in terminis. De betekenis van de naam van de stamvader van Israël, Jakob, betekent bedrieger. Het wordt daarom vrij algemeen aangenomen dat Jezus hier een woordspelletje maakt." (www.nederlandsebijbels.nl/weblog/onder-de-vijgenboom 26 mei 2006)

Zie ook

  • Toon terzijde Een nathanaël

Heeft betrekking op:

Johannes 1:48