Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een izebel

Een door en door slechte, zedeloze vrouw.

Izebel was de vrouw van koning Achab. Ze was de dochter van Etbaäl, de koning van Tyrus. Door haar huwelijk krijgt ze het voor elkaar om de Tyrische verering van Baäl tot staatsgodsdienst in het Tienstammenrijk te verheffen. Ze was de kwade genius achter Achab. (Vergelijk echter het portret in de roman Izebel van TyrusGuus Kuijer - Izebel van Tyrus .)

"Elendigh Man wiens Vrouwe is een trotse, koppige, geyle, Godloose Jesabel." (D. Sprankhuizen, Alle de Stichtelijke werken, Franeker, 1657, dl. 1, p. 138a)

Heeft betrekking op:

1 Koningen 16:31, Openbaring 2:20