Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een johannes

Een liefdevol mens (m).

Een johannes is iemand met het karakter van Johannes, de discipel voor wie Jezus voorliefde had (Joh. 19:26). Hij wordt ook wel de 'apostel der liefde' genoemd (vgl. 1 Joh. 3 en 4).

"Een man, wiens hart gloeit van menschenliefde, heet een Johannes." (K. Heringa, in Arch. v. Ned. Taalk. 1, 7)

Heeft betrekking op:

Johannes 13:23, 1 Johannes 4:7, 1 Johannes 4:21