Overzicht bijbelboeken

Letteren > Proza

Een Jozua's besluit

In De historie van Mejuffrouw Sara BurgerhartWolff & Deken - Sara Burgerhart (1782) maken we o.a. kennis met Styntje Doorzicht. In brief 146 vertelt Abraham Blankaart, de voogd van Sara, over zijn eerste ontmoeting met deze brave juffrouw. Hij is erg onder de indruk van haar en schrijft: 'Ik geloof waaragtig, dat als de Apostel Paulus (...) nu leefde, en Styntje Doorzicht gekent hadt, hy haar als zyn wyf zoude omleiden.'

Styntje Doorzicht is op haar beurt de schrijfster van brief 158, gericht aan Sara Burgerhart. Zij beschrijft daarin de kennismaking met Abraham Blankaart van haar kant. Haar visie op Sara's voogd vat ze samen in de woorden: 'dit is een Israƫliet, in wien geen bedrog is' (Joh. 1:47). En ze vervolgt: 'En nu, hartje, moet ik u nog zegenende zegenen: God geve u een Jozua's besluit: wat ook anderen doen, wy en ons huis zullen den Here dienen.' De keus van Jozua in het slothoofdstuk van 'zijn' bijbelboek (24:15) moet Sara de richting wijzen voor een gelukkig leven.

Heeft betrekking op:

Jozua 24:15, Johannes 1:47