Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een judas, judassen, judasrol

Een verrader, iemand verraden, een verradersrol.

Judas verraadt aan de Farizeeën tegen betaling waar ze Jezus gevangen kunnen nemen en verloochent daarmee zijn meester. Zijn naam staat sindsdien voor 'verrader'; ook het werkwoord judassen is daarvan afgeleid. Dat kan overigens ook plagen of sarren betekenen.

"Huibregtsen maakte kroonprins Willem-Alexander uit voor ‘judas, saboteur en lafaard’ nadat deze gekozen was in het Internationaal Olympisch Comité." (NRC Handelsblad, 8-4-1999)

Bibliografische referenties

'Een Judas' in F.A. Stoett, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden.

Heeft betrekking op:

Matteüs 26:14-15, Marcus 14:10-11, Lucas 22:3-6, Johannes 13:21-30