Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een judasbaard

Een rode of rossige baard.

Volgens oude voorstellingen was Judas Iskariot roodharig. Dit hangt samen met het volksgeloof dat rode haren een slechte inborst verraden. Vroeger werd een rode baard daarom wel judasbaard genoemd.

Heeft betrekking op:

MatteĆ¼s 26:47-50, Marcus 14:43-45, Lucas 22:47-48, Johannes 18:2-5